دست نوشته های یک سرباز

سرباز شدن برای سر باختن است

دست نوشته های یک سرباز

سرباز شدن برای سر باختن است

مشخصات بلاگ
دست نوشته های یک سرباز

گاهی قلم در دست میگیرم و به تبع آن ورق سیاه میکنم. از این رو خود را از اهالی قلم میدانم. اگر شهید بودم سیدمان می شد آقا سید مرتضی و آقا سید مرتضی که بسیجی بود میگفت پیام بسیجی اطاعت است، اطاعتی که از عشق به ولایت بر می خیزد.

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است


هر که از سرّ سَرِ زلف تو آگاه نشد

در دل شب نفسش گرم و پر از آه نشد


کاروانی که به این کوکب قطبی دل بست

سالها رفت و نصیبش به جز آن چاه نشد


روزه هامان همه محکوم به شکند عزیز

روزها می گذرند و خبر از ماه نشد


به خداوند قسم هر که می از دست تو خورد

مست از دست نه از می شد و گمراه نشد


مست باید بشوی تا که بفهمی ما را

هیچ کس عاقل و بعد عارف بالله نشد


  • علی کرد

یکی از ویژگی های مشخص سینمای روشن فکری آن است که کارگردان دقیقا نمی داند که از چه صحبت می کند یا اگر می داند این اطلاعش به صورت کاریکاتوری به او رسیده و یا خود به عمد به صورت کاریکاتوری اطلاعاتش را انتخاب کرده است. همین قاعده ی ساده می تواند نشان دهد که چرا عمده ی فیلم سازان جشنواره ای یا به عبارتی شبه روشن فکر برای ساخت آثار خود هیچ گاه نمی توانند به خوبی اطرافشان را ببینند. این نداشتن دید درست که یا عمدی است یا سهوی نتیجه مشخصی در پی دارد و آن سینمای کاریکاتوری است. 


پایتخت


  • علی کرد