دست نوشته های یک سرباز

سرباز شدن برای سر باختن است

دست نوشته های یک سرباز

سرباز شدن برای سر باختن است

مشخصات بلاگ
دست نوشته های یک سرباز

گاهی قلم در دست میگیرم و به تبع آن ورق سیاه میکنم. از این رو خود را از اهالی قلم میدانم. اگر شهید بودم سیدمان می شد آقا سید مرتضی و آقا سید مرتضی که بسیجی بود میگفت پیام بسیجی اطاعت است، اطاعتی که از عشق به ولایت بر می خیزد.

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

شاید مهمترین نقد بزرگ و دقیقی که به این شیوه ی نمایشگاهی برای کتاب وارد می شود همان است که نویسنده ی «منِ او» می گوید. یعنی این که نمایشگاه کتاب اگر چه در بازه ای ده روزه می تواند کتب زیادی را بفروشد و شاید تاثیری مثبت در میانگین ساعت مطالعه داشته باشد، اما! اما یک ضرر بسیار بزرگ دارد که غیر قابل چشم پوشیست و آن نابود کردن حلقه ی توزیع که همان کتاب فروشی ها باشند است. این نقد را بسیار شنیده ایم در بسیاری از محافل کتابخوان - و کتاب نخوان!- ولی خب راه چاره چیست؟ تعطیل کردن نمایشگاه کتاب تهران در یک اقدام ضربتی؟


  • علی کرد

می توان سوالاتی ابتدایی را راجع به جریان سربازی مرود توجه قرار داد. آیا سربازی ماهیتا مقدس است؟ آیا با فرض این که ماهیت سربازی برای وطن و میهن و دین مقدس است، لزوما تقدس آن در همین شکل امروزی آن و به قول برخی «پا چسباندن» خلاصه می شود؟ یا به عبارت دیگر آیا گونه ی اهمی از شکل فعلی برای سربازی کردن و دفاع از مرزهای این مملکت وجود ندارد؟  • علی کرد