دست نوشته های یک سرباز

سرباز شدن برای سر باختن است

دست نوشته های یک سرباز

سرباز شدن برای سر باختن است

مشخصات بلاگ
دست نوشته های یک سرباز

گاهی قلم در دست میگیرم و به تبع آن ورق سیاه میکنم. از این رو خود را از اهالی قلم میدانم. اگر شهید بودم سیدمان می شد آقا سید مرتضی و آقا سید مرتضی که بسیجی بود میگفت پیام بسیجی اطاعت است، اطاعتی که از عشق به ولایت بر می خیزد.

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رسانه ی ملی» ثبت شده است

قبل نوشت: متن را که خواندم متوجه شدم اسم لوزان ملال آور تکرار شده است. علی الخصوص پس از این شروع سال سرشار از لوزان! در نتیجه تمام لوزان ها را به جز اولین شان پاک کردم. بنابراین در ادامه هر کجا لفظ بیانیه به چشم آمد مقصود بیانیه ی لوزان است.

طی روز های اخیر بعضا انتقادات شدیدی نسبت به عملکرد رسانه ی ملی در رابطه با مذاکرات هسته ای اعمال می شود. گروهی از اظهارنظرها همراهشان عصبیت و عصبانیتی یافت می شود که از جنس مطالبه گری دانشجو و یا حق طلبی حق جو نیست. این نوشتار سعی دارد ضمن بررسی روش های احتمالیِ پیش روی رسانه ملی در مواجهه با این پدیده به بررسی جزئی هر کدام بپردازد. در ابتدا به نظر می رسد چهار سناریوی عمده برای موضع گیری رسانه ی ملی نسبت به مذاکرات وجود داشت.


  • علی کرد